Politica de Privacidad, LLei d'Associacións:

Assosiació Clàssic Motor Club Vall d'Aro i www.cmcvalldarro.org/com i www.retromotor.cat
Denominació:

Amb la denominació d'Associació CLÀSSIC MOTOR CLUB VALL D'ARO es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats i els seus estatuts, d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1 /2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associacions

Els Fins:

Els fins de l'associació són: Agrupar els afeccionats i simpatitzants als vehicles d'època. Realitzar activitats socials amb caràcter d'esplai i cultural. Fomentar la recuperació i conservació de vehicles clàssics i antics amb especial interès cultural i bé públic. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Domicili:

1. El domicili de l'associació s'estableix al SHOPPING CENTER RIDAURA. Av. Onze de Setembre, 75, Local 18. Apartat de Correus 319. Castell-Platja d'Aro 17250.

2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.

www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat compleixen la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat
Clàusula d'exempció de responsabilitat

No es pot reproduir ni transmetre cap part d'aquest lloc web per cap mitjà de tipus electrònic, mecànic (incloent fotocòpies), de gravació o amb cap sistema d'emmagatzematge i recuperació d'informació sense comptar amb un permís previ de Classic Motor Club Vall d'Aro, posseïdors de els drets de propietats intel·lectuals de www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat. Els llocs web de www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat els publica Clàssic Motor Club Vall d'Aro. Aquestos llocs web conténen enllaços a llocs externs. Clàssic Motor Club Vall d'Aro no es responsabilitzan, ni té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines web. La informació i aquests llocs, o la disponible mitjançant els seus enllaços des d'aquestos llocs, s'ofereix sense cap tipus de responsabilitat per part de Classic Motor Club Vall d'Aro. Clàssic Motor Club Vall d'Aro declina qualsevol tipus de responsabilitat (incloent negligència) en relació amb la informació continguda en aquestos llocs o accessibles des dels mateixos, que per error, fallada o / o omissió pugui causar qualsevol tipus de trastorn.

Drets de Propietat Intel·lectual COPYRIGHT; USOS PERMESOS; RESTRICCIONS D'ÚS..

La Llei de Propietat Intel·lectual protegeix el material disponible en els llocs web de Clàssic Motor Club Vall d'Aro Tots els drets reservats. No es podrà copiar, fotocopiar, reproduir, traduir o reduir amb qualsevol tipus de mitjà o formulari electrònic llegible cap part dels materials disponibles en els llocs web www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat, ni en la seva totalitat ni en part, sense comptar amb el consentiment previ i per escrit de Classic Motor Club Vall d'Aro. Queda prohibit qualsevol altre tipus de reproducció sense el permís de Classic Motor Club Vall d'Aro. Està prohibida la distribució amb fins comercials.

Les peticions escrites de reimpressió o altres permisos s'hauran d'enviar per correu postal a la següent adreça:


Classic Motor Club Vall d'Aro
C/ 11 de Setembre (edif. Shopping Center Ridaura, local 18)
Apartat de Correus 319
17250 Platja d'Aro
Girona - Espanya

CLÀUSULA DE ABSÈNCIA DE GARANTIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Els materials disponibles als lloc webs de Classic Motor Club Vall d'Aro s'ofereixen tal qual, sense cap garantia, ni expressa ni implícita, i per aquesta es declina qualsevol responsabilitat sobre aquestes garanties. Els llocs web Classic Motor Club Vall d'Aro poden contenir enllaços a altres llocs externs Classic Motor Club Vall d'Aro no es responsabilitza, ni té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines web. Classic Motor Club Vall d'Aro i els seus llocs web www.cmcvalldaro.org/com i www.retromotor.cat no assumeixen cap tipus de responsabilitat per qualsevol pèrdua, dany o despesa relacionada amb els materials disponibles als llocs web als que es pugui accedir mitjancant enllaç des dels mateixos, ja sorgeixin per contracte, perjudici o de qualsevol altra manera .


SECRET PROFESSIONAL

Totes les comunicacions privades entre els llocs webs de Clàssic Motor Club Vall d'Aro i els afectats / usuaris seran considerades com confidencials. A més, també serà confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que per ambdues parts sigui de tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial. Per garantir que la protecció del secret professional entre Clàssic Motor Club Vall d'Aro i l'afectat es preservi en totes les comunicacions, l'afectat ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a ningú excepte al seu advocat, anàlogament que Clàssic Motor Club Vall d'Aro.